KREDIETOVEREENKOMST

                Tussen:

 

                ........................................................................................................ .. ...... .. ...... ..                            

                ........................................................................... ....................................... .. ...... ..

                 

               En:

 

               Creo-Line bvba / Samsara-Eternity 

               2 Corbisierweg 

               7060 ZINNIK

               Tel: +32 (0) 67 49 32 80

 

               Het is verder overeengekomen tussen de partijen:

                          

               - Dat de verbranding plaats vindt op basis van de bijgevoegde offerte en om het bedrag van € ......... 

               met als begunstigde Sprl Creo-Line / Samsara-Eternity op vertoon van de factuur betreffende

               de uitvoering van de offerte.

              - Dat het bedrag wordt betaald op het rekeningnummer BE95 7555 5356 9858 in één keer

              of in .... maandelijkse bedragen.

              - Dat het huidige contract enkel kan worden opgezegd met wederzijdse instemming van de klant

              en de Sprl Creo Line / Samsara Eternity

              - De Sprl Creo Line / Samsara Eternity behoudt zich het recht voor om de offerte aan te passen

              door toepassing van de index van de consumptieprijzen om de evolutie van de dienstenonkosten correct                 na te gaan.

              De referentie-index is de index van de maand voorafgaand aan de ondertekening

              van deze overeenkomst.

 

 

             Overeenkomst opgemaakt in 2 exemplaren, de .... / .... / .......

 

             Samsara-Eternity